Shri Baidyanath Prasad Mahto, Hon’ble MP, Lok Sabha Visits KISS
30th November 2013